Выдвигающееся меню

Діяльність Центрів професійного розвитку педагогічних працівників

Діяльність Центрів професійного розвитку педагогічних працівників унормована Положенням про центр професійного розвитку педагогічних працівників (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 672) та спрямована на сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування.

Центр, відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

2) координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;

3) формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;

4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

5) організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

  • планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
  • проведення супервізії;
  • розроблення документів закладу освіти;
  • особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
  • упровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

Центри не можуть виконувати завдання, не передбачені Положенням та іншими актами законодавства.

© 2024. ВОЛОДАРСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ